Press ESC to close

Fondacioni Konrad Adenauer hap programin e bursave

Synimi i programit të bursave është: identifikimi i personave të talentuar dhe mbështetja e tyre gjatë përgatitjes për të marrë përsipër përgjegjësi në fushat e politikës, të shkencës, medias, kulturës e biznesit si dhe në organizimin dhe menaxhimin e aktiviteteve e veprimtarive të shoqërisë civile.