Portali Rinor i Shkodrës

Portali Rinor i Shkodër, është plaftormë online me link: www.shkodrarinore.gov.al.

Nisur nga një shqetësim i vazhdueshëm i të rinjve mbi mos gjetjen e informacionit dhe mundësive për angazhim dhe punësim, lindi idea dhe u realizua “Portali Rinor i Shkodrës”.

Kjo platform është shërbim i Bashkisë Shkodër, shërbim i integruar pranë Qendrës Rinore “Atelie” dhe ka për qëllim informimin e të rinjve me mundësi nga më të ndryshme mbi punësimin, edukimin, sportin, artin, kulturën, vullnetarizmin, shëndetin publik etj.

Në këtë platformë janë të promovuar dhe shërbimet në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Qendrën Rinore “Atelie” dhe gjitha ato evente dhe aktivitete që zhvillohen në Qendër dhe më gjërë

Kjo platformë ka si kanal bashkëndarje faqën facebook.com/shkodrarinore dhe instagram.com/shkodrarinore.

Kjo platformë ka bërë rrugëtimin e tij në katër (4) versione me qëllimin që të jetë sa më efektiv dhe sa më afër nevojave që të rinjtë shprehin. Versioni i parë është realizuar në kuadër të projektit “YES Future” financuar nga IADSA, ndërsa tre (3) versionet e fundit janë realizuar nga ish koordinatori i Qendrës Rinore Atelie: Engjell Gjugja.

Kontakti elektronik: [email protected]

Fotografi nga lançimi i Portalit Rinor të Shkodrës 1.0