Press ESC to close

Bursa

Fondacioni Konrad Adenauer hap programin e bursave

Synimi i programit të bursave është: identifikimi i personave të talentuar dhe mbështetja e tyre gjatë përgatitjes për të marrë përsipër përgjegjësi në fushat e politikës, të shkencës, medias, kulturës e biznesit si dhe në organizimin dhe menaxhimin e aktiviteteve e veprimtarive të shoqërisë civile.

Njoftim – Kriteret e përfitimit të bursës për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike për vitin shkollor 2019 – 2020

Në mbështetje të VKM-së nr. 666, datë 10.10.2019” Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2019-2020”, do të plotësohen kriteret si më poshtë vijon…