[ad_1] ⚖️ Pranë Qendrës Rinore “Atelie” u zhvillua aktiviteti në kuadër të projektit “Ndihma juridike falas si një domosdoshmëri për riintegrimin e të kthyerve”, ku të rinjtë u mësuan për ofrimin dhe garantimin e aksesit në drejtësi për të kthyerit shqiptarë si dhe për emigrantët potencialë apo ata që kanë tendencë për të emigruar në mënyrë të parregullt.

👉 Ky aktivitet u realizua nga Qendra Europiane me mbështetjen e qeverisë Gjermane përmes GIZ Albania, Programi Migracioni për Zhvillim dhe me mbështetjen e Qendrës Rinore “Atelie”, Bashkia Shkodër.

#GIZPME #QendraEuropiane #shkodrarinore #ndihmajuridikefalas #migracioni #riintegrimi #bashkiashkoder


[ad_2]
Source