[ad_1] 📌 Të rinjtë e Qendrës Rinore “Atelie” u informuan mbi sistemin zgjedhor në Shqipëri.

📌 Ky sesion informues ka për qëllim të ndërgjegjësojë të rinjtë për sistemin zgjedhor në dy aspekte të sistemit, ndarjen e votës në 12 zona zgjedhore si dhe listat e mbyllura.

➡️ Ky aktivitet u organiza nga Kongresi Kombetar Rinor në bashkëpunim me Qendrën Rinore “Atelie”.

#shkodrarinore #sistemizgjedhor #informim #ndërgjegjësim #kongresikombetarrinor #bashkiashkoder

[ad_2]
Source