🎈Të rinjtë e Qendrës Rinore “Atelie” organizuan aktivitetin e përmuajshëm “Ne dhe gjyshërit”. 😊 Të rinjtë vizituan Sbtëpinë e të Moshuarve ku luajten dhe kaluan momente të bukura me gjyshërit. #shkodrarinore #nedhegjysherit
#shtepiaetemoshuarve #bashkiashkoder #terinjteenergjiperzhvillimSource