🖼 Në Qendën Rinore “Atelie” është hapur ekspozita me punime pikture të krijuara nga nxënësit e shkollave të Shkodrës dhe njësive të ndryshme administrative”.

🖌 Ky aktivitet kishte për qëllim promovimin i cilësisë së arsimit ndërsa punimet e pikturës do të shiten dhe të ardhurat do të përdoren për të investuar në ato klasa ku bëjnë pjesë nxënës me aftësi ndryshe.

📌 Ekspozita u organizua nga ZVAP Shkodër në bashkëpunim me Qendrën Rinore “Atelie”, Bashkia Shkodër.

#shkodrarinore #zvap #bashkishkoderSource