🙂 Në kuadër të konkurseve të sipërmarrjes “YEA! Awards 2022”, Qendra YEA! u zhvillua workshop-i #brainstorming & #idea , si pjesë e një serie workshop-esh të cilat do të përgatisin dhe përmirësojnë projekt idetë dhe planet e nxënësve pjesmarrës në YEA! Awards 2022.

📄 Në këtë workshop morrne pjesë nxënës nga gjimnaze të ndryshme të Shkodrës dhe në fund të trajnimit u pajisën me certifikata pjesëmarrje.

👉Ky aktivitet u organizua nga YEA – Young Entrepreneurs Albania në bashkëpunim me Qendren Rinore Atelie dhe Bashkia Shkodër.

#YoungEntrepreneursAlbania #ChangemakerAward2023 #NextGenerationAward2023 #RotaryClubSaalfelden #QendraRinoreAtelie #BashkiaShkoder #OneWorldCitizens #WeGrowTogether #17SDG-s #EntrepreneurshipEducation #Workshps #YouthStartEuropeEntrepreneurshipAwardSource