#RinTalk erdhi në Shkodër 😊

📌 Në Qendrën Rinore “Atelie” u zhvillua takimi informues për RinTalk si dhe u diskutua cili është ndikimi i medias te të rinjtë dhe si media i perfshin ata.

❗️RinTalk ka sjellë një format ku media ka një rol edukues ndaj të rinjve dhe është një dritare jo vetëm për të trajtuar temat që ata kanë nevojë të degjojnë, por t’ju japë edhe hapësirë mediatike.

👉 Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të #tiranayouthcapital2022 me mbështetjen e Kongrest Rinor Kombetar dhe mbështetjen e Qendrës Rinore “Atelie”.

#RinTalk #shkodrarinore #fuqizimrinor #sesioninformues #edukimjoformalSource