[ad_1] ♦️ Sot pranë Qendrës Rinore “Atelie” u zhvillua trajnimi “Edukimi ligjor dhe demokracia përfaqësuese/ direkte si mjet për aktivizimin shoqërisë në vendimmarrjen publike”.

❗️Qëllimi i aktivitetit është propozimi për mbrojtjen ligjore të organizmave siç është Qeveria e Nxënësve, Këshilli Studentor, me qëllim realizimin e drejtave të atyre që i kanë zgjedhur dhe përmbushjes së detyrimeve që ato kanë në funksion të mbarëvajtjes së jetës shkollore/studentore.

♦️Gjatë aktivitetit të rinjtë propozuan iniciativat e tyre në mënyrë që të ndjekin një rrugë institucionale dhe të gëzojnë mbrojtje ligjore nga ligjvënësi si dhe u informuan për edukimin ligjor, parashikimet e Kodit të ri të Drejtësisë Penale për të Mitur dhe do të ketë edhe pyetje përgjigje nëse është e nevojshme.

📌 Ky projekt financohet nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe zbatohet nga Qendra AURA në bashkëpunim me Qendrën Rinore “Atelie”, Bashkia Shkodër.

#edukimligjor #informim #vendimarrjerinore #shkodrarinore #qendraaura # shkodrarinore #bashkiashkoder


[ad_2]
Source