⏰Edhe 5️⃣ ditë kanë mbetur për të aplikuar në Thirrjen e 5️⃣ të Metodologjisë LOD/Programi ReLOaD2.

📌Ftohen të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile në Shqipëri që të paraqesin projekt-propozimet në përputhje me prioritetet e përcaktura në këtë thirrje.

📎Paketën e plotë të aplikimit e gjeni në linkun:👉

https://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Thirrje_e_hapur_publike_per_organizatat_e_shoqerise_civile_per_dorezimin_e_projekt_propozimeve_permes_metodologjise_LOD_te_programit_Reload2_2367_1.php

⏳Apliko deri më: 9 Mars , Ora 16.00