Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Shkurt dhe Mars 2022.
Informacioni i publikuar më poshtë është marrë nga Drejtoria e Formimit Profesional Publik Shkodër si rezultat i bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve për t’ju ardhë në ndihmë të gjithë punëkërkuesve potencial.

Për informacione më të hollësishme ju lutemi të shkarkoni njoftimin e mëposhtëm:

Kliko më poshtë:

Njoftim mbi kurset profesionale për muajt Shkurt dhe Mars 2022.