edukimi

punësimi

sipermarrje

kulturë

Organizatë

Bashkia Shkodër

01

Apliko për regjistrim në Qendrën Rinore "Atelie"

Janë të ftuar të gjithë të rinjtë që jetojnë në territorin e Bashkisë Shkodër dhe më gjërë, pa dallim racës, gjinisë, orientimit seksual, religjionit, ideologjisë politike.

02

Hapësira për kërkesa dhe ankesa

Iu ofrohet organizatave, institucioneve, grupeve jo formale mundësia të parashtroj kërkesë për shfrytëzimin e ambienteve, bashkëpunim me Qendrën Rinore “Atelie” me qëllim “ofrimin e mundësive për angazhim dhe edukim të rinisë” ose ndonjë ankesë.

03

Informo Rininë

Kjo hapësirë i dedikohet të gjitha institucioneve, universitetit, shkollave, organizatave, fondacioneve, etj., të cilat dëshirojnë të publikojnë mundësi apo informacion në dobi të të rinjve. Informacioni që do të dërgohet, do qëndroj deri në 1 ditë në shqyrtim dhe pastaj do të publikohet.

Njoftimet e fundit

0 2

Vitet e
themelimit

0 80
k

Të rinj
në Shkodër

+
0 2031

Të rinj
përfitues nga Qendra Rinore "Atelie"

0 10

Organizata
rinore dhe "për rininë"

Njihni një të ri që kontribuon për të rinjtë e Shkodrës

Gerti Palali nga Shkodra, është aktor i ri sapo diplomuar në Universitetin e Arteve në Tiranë, fakultet i Artit Skenik, dega aktrim. Ai u bë pjesë e Qendrës Rinore “Atelie” duke e ngritur trupën teatrore të dytë të qendrës. Ai u dha hapat e parë të rinjve në artin skenik me anë të workshop-it dhe me këtë trupë vuri në skenë dramë tragjedi e cila titullohet “Në sytë e mi” me skenar dhe regji nga vet ai. 

 

234234
image-layers-1-1666

Shërbime të ndryshme për rininë

Kjo hapësirë është dedikuar disa informacioneve të nevojshme për rininë.

Bursa dhe programe studimi

Njehsimi i Diplomave të Huaja

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 2015-2020

Universiteti "Luigj Gurakuqi"

Ligji Nr. 75/2019 "Për Rininë"